تبلیغات
کد آهنگ های پیشواز آلبوم من خود آن سیزدهم     آهنگ پیشواز ایرانسل

توجه: جهت فعالسازی، کد آهنگ پیشواز مورد نظر را از خط ایرانسل خود به 7575 ارسال کنید.
توجه: هزینه ماهیانه فعالسازی آهنگ پیشواز ایرانسل 300 تومان است.
# نام آهنگ پیشواز کد آهنگ
1 غلط کردم غلط 7711289
2 کو به کو 7711290
3 رمیدم 7711291
4 نگار 7711292
5 ستمگر 7711293
6 شیرمردا 7711294
7 من خود آن سیزدهم 7711295
8 قراضه چین 7711296
9 بهرام گور 7711297
مشاهده در سایت ویترین

 آوای انتظار همراه اول

توجه: جهت فعالسازی، کد آوای انتظار مورد نظر را از خط همراه اول خود به 8989 ارسال کنید.
توجه: هزینه ماهیانه فعالسازی آوای انتظار همراه اول 500 تومان است.
# نام آوای انتظار کد آوا
1 غلط کردم غلط 31280
2 کو به کو 31281
3 رمیدم 31282
4 نگار 31283
5 ستمگر 31284
6 شیرمردا 31285
7 من خود آن سیزدهم 31286
8 قراضه چین 31287
9 بهرام گور 31288
مشاهده در سایت پردیس