تبلیغات
نتایج نظرسنجی چاوشی آهنگ
نتایج نظرسنجی

« بهترین آهنگ آلبوم 13 »
 
بهترین آهنگ از آلبوم من خودم آن سیزده ام کدام است؟

1- غلط کردم غلط
.
.
 52رای - 5%
.

2- کو به کو
.
.
 64رای - 6.2%
.

3- رمیدیم
.
.
 14رای - 1.3%
.

4- نگار
.
.
 303رای - 29.4%
.

5- ستمگر
.
.
 338رای - 32.8%
.

6- شیر مردا
.
.
 16رای - 1.5%
.

7- من خود آن سیزده ام
.
.
 157رای - 15.2%
.

8- قراضه چین
.
.
 24رای - 2.3%
.

9- بهرام گور
.
.
 61رای - 5.9%
.


عنوان نظرسنجی: بهترین آهنگ آلبوم 13
تاریخ شروع نظرسنجی: 1391/12/16
مجموع نظرات: 1029
آدرس: http://chavoshiahang.ir/