تبلیغات
چاوشی آهنگ - رگه چیست؟ مشاهده صفحه جدید
 
چاوشی آهنگ
بروزترین پایگاه خبری محسن چاوشی
درباره وبلاگ


بروزترین پایگاه خبری محسن چاوشی

مدیر وبلاگ : امیر
نویسندگان

رگه چیست؟

بجرئت میتوان گفت كه نوای رگه بر دنیای موسیقی امروز بشدت تاثیر نهاده است. این موسیقی كه تنها حدود 20 سال سابقه دارد حتی در دورافتاده ترین صحراهای آفریقای مركزی هم بگوش می رسد. بومیان استرالیا آنرا باآلات موسیقی خاص خود می نوازند. در تمام كشورهای اروپا جزء پر شنونده ترین آهنگهاست. و موسیقیدانان پنج قاره از آن تاثیر گرفته اند. تاثیر ترانه های رگه در نقاط مختلف جهان نشانه نفوذ ترنم این موسیقی به اعماق قلب توده هاست. زادگاه موسیقی رگه جامائیكا از جزایر دریای كارائیب است. جزیره ای كوچك و گرمسیری، كه نقطه تلاقی دو فرهنگ قدرتمند یعنی فرهنگ آفریقا و فرهنگ آمریكای شمالی بحساب می آید. آتش رگه در گرمای سرخ كارائیب فروزان شده است.اواسط دهد 1960 میلادی درد كشنده مهاجرت روستا به شهر جامائیكا را فراگرفته بود. مردمی كه از تپه های سرسبز كنده شده و به جهنم آشفته زاغه های شهر كینگستون رها گشته بودند، موسیقی رگه را آفریدند. تراكم میلیونها نفر در شهر های سراسر جهان معلول از هم گسیختگی شدید شیوه های كهن زندگیست. بهترین ترانه های رگه بجنگ این شرایط ناهنجار و نكبت بار نوین میرود و درست بهمین دلیل است كه سریعا توجه جوانان عاصی و انقلابی كشور های تحت سلطه و محلات فقیرنشین كشور های امپریالیستی را بخود جلب میكند. اواخر دهه 1950 میلادی سرمایه های آمریكائی مناطق روستائی جامائیكا را داغان كردند. در جریان جنگ جهانی دوم كه معادن بوكسیت جامائیكا كشف و بعد از آن آمریكائیان با تمركز استخراج معادن حاكمیت اقتصادی انگلیسی ها را كه در شكل مجتمع های كشاورزی اعمال میشد كنار زدند. كمپانیهای آمریكائی و كانادائی تولید آلمینیوم زمینهای دهقانان را غصب كرده و در سراسر تپه های جامائیكا دره های غارت شده را برجای گذاشتند. با ركود در كار شركتهای تولید شكر بریتانیا و رشد توریسم عده بیشتری مجبور به ترك زمینها شدند و برای ادامه حیات موج وار بسوی پایتخت سرازیر گشتند. بر تلهای زباله، حلبی آباد های بندر كینگستون بنا شد. در اسكله ها و برخی مجتمع های جدید آمریكائی كار پیدا می شد ولی این مشاغل بقدری محدود بود كه بسیاری به مهاجرت خویش ادامه دادند.

طی دو دهه 1950 و 1960 یك هشتم جمعیت جامائیكا مهاجرت كرد. در حال حاضر فقط دو و نیم میلیون نفر از 4 میلیون اهالی جامائیكا در این جزیره زندگی می كنند.

طی آن سالها جامعه بشدت قطبی شد بطوریكه درسال 1969 تقسیم در آمد در جامائیكا بطور نسبی از هر جای جهان نامتعادلتر بود. بقول جورج ایلزاك هنرمند رگه: "جامائیكا واقعا جهنم سیاهان در بهشت سفیدها بود." تعداد كثیری از جوانان بیكار و بی آینده كه اغلب امكان مهاجرت از كشور را هم نداشتند با فرهنگ و كالاهای آمریكائی و اغواگریهای رسانه های انگلیسی زبان بمباران میشدند. در گیرو دار همین تقابل وتداخل فرهنگها بود كه رگه بمثابه انفجار خشم توده ها در مقابل چشمان امپریالیسم آمریكا ظاهر شد. توده های ستمدیده موسیقی های صادراتی آمریكائی را گرفته و بشیوه خود تغییرش دادند. موسیقی رگه با استفاده از ضرب موسیقی وارداتی آمریكائی درست شد. اما چیزی كاملا متفاوت را عرضه كرد. خشم و عصیان زاغه نشینان را. خیزشهائی كه طی دهه 1960 میلادی در سطح جهان بوقوع می پیوست در جامائیكا نیز بازتاب یافت. موج جنبش رهائی سیاهان در ایالات متحده به كینگستون هم رسید و بسیاری از مردم، آنرا باخود آشنا یافتند. اعضای گروه ویلرز كه از مشهور ترین گروههای موسیقی رگه بحساب می آمد نخست با ساز وبرگ چریكی و اونیفورم هائی نظیر حزب پلنگان سیاه آمریكا بر صحنه ظاهر می شدند. البته بعد ها قوانین بورژوائی بازار مو سیقی باعث شد كه آوازهای عاشقانه بیمزه و آهنگهای پاپ حوصله سر بر نیز در قالب رگه تولید شود. اما بطور كلی بهترین موسیقیدانان رگه غالبا جنگجویانی فرهنگی علیه سیستم ستمگر هستند.

آنها در مقابل مسیحیتی كه استعمار برایشان به ارمغان آورده بود به جهانبینی و فلسفه سنتی آفریقائی روی آوردند. اگرچه این فلسفه سنتی نیز جوانب مذهبی و خرافی و ارتجاعی بسیاری را شامل میشود اما علیه ایدئولوژی استعمارگران نقشی مبارزه جویانه ای ایفا نموده است. در ترانه ای از باب مارلی یكی از مشهور ترین خوانندگان رگه كه در سال 1981 بطرز مشكوكی از جهان رفت میشنویم كه:

دلم میخواهد كلیسا رابمباران كنم

میدانی كه واعظ دروغ بهم میبافد

مبارزان راه رهائی در جنگند

چه كسی میخواهد در خانه بماند؟

 

طرفداران فلسفه سنتی آفریقائی كه برخود نام راستافار گذاشته اند بهیچوجه نمیخواهند منتظر زندگی خوشی كه مسیحیت بعد از مرگ وعده میدهد بمانند. این مكتب، آزادی سیاهان را همینجا روی كره ارض طلب میكند و با خلق ترانه هائی، توهمات مسیحیت كه بر جهانبینی و مبارزات ستمدیدگان آفریقا و آمریكای لاتین تاثیر میگذارد را بباد استهزا می گیرد. در یكی دیگر از ترانه های رگه چنین میشنویم:

آنها وعده شیرینی در بهشتی را میدهند كه بعد از مرگ در انتظار ماست

اما از گهواره تا گور هیچگاه صدای فریاد هایمان را نمیشنوند

پس با اطمینان با همان اطمینانی كه به درخشیدن آفتاب دارم

میروم تا حقم را بگیرم ـ آنگاه آنان كه باد میكارند توفان درو میكنند

چرا كه من ترجیح میدهم مرده مردی آزاد باشم تا زنده عروسكی یا زنده برده

 

رگه جای خود را در قلب و مغز مردم باقدرت زیبائیهایش باز كرده است. بسیاری از توده های سیاه، هنرمندان رگه را بعنوان نمایندگان سیاسی خود قلمداد می كنند. بسیاری از این هنرمندان تحت فشار توده ها آثاری كاملا سیاسی و در عین حال هنرمندانه خلق كرده اند. بواسطه همین نفوذ سیاسی ومعنوی در میان توده ها، زندگی هنرمندان رگه شدیدا در معرض تهدید قرار دارد. هرگونه زیاده روی آنها میتواند به حبس و آزارشان منجر شود. افراد پلیس بسیاری از هنرمندان رگه را بارها بقصد كشت كتك زدند. این هنرمندان مدتها در زندان بسر برده و از پخش ترانه هایشان تحت عنوان خلاف نظم عمومی بودن جلوگیری شده است. در چند سال گذشته حداقل ده نفر از اینان بطرز مشكوكی جان سپرده اند. یكی از رادیكالترین خوانندگان رگه بنام پیتر تاش اهل جامائیكا دو سال پیش بهمراه همسر و فرزندانش به رگبار مسلسل بسته شد و بقتل رسید. اما همانطور كه یكی از ترانه های رگه خطاب به سیستم امپریالیستی میگوید: "تو میتوانی درخت راقطع كنی ـ ولی هرگز، هرگز پیروز نخواهی شد ـ چرا كه ریشه ای هم هست ـ و تو نمیتوانی از شر ما خلاصی یابی"در اینجا ترجمه بخشی از ترانه "بیدار شوید ـ بپاخیزید" از آثار پیتر تاش و باب مارلی را می آوریم:

بیدار شوید، بپاخیزید، برای حقتان از نبرد باز نایستید

خیلی ها فكر میكنند كه هدیه بزرگی از آسمانها برایشان فرستاده خواهد شد

مشكلات رفع خواهند گشت و همگان را خوشی و خرمی خواهد بود

اما مگر نمی دانید كه زندگی مان چگونه است

پس حقتان را در همین دنیا بجوئید

راه برایتان روشن شده است

واعظ بگوشم میخواند كه بهشت در جهان دیگر است

میگوید من میدانم، تو نمی دانی كه معنی زندگی واقعی چیست

دیگر از این بازی سجده و تسلیم خسته شدیم

حوصله مان سر رفته است

ما میدانیم و می فهمیم كه خدای قادر همین موجود زمینی است

میتوان عده ای را برای مدتی فریب داد

اما نمیتوان همه را برای همیشه گول زد

دیگر راه برایمان روشن شده است

بیدار شوید، بپاخیزید، برای حقتان از نبرد باز نایستید.

 

  راستی تایادم نرفته بهتون بگم شکل گیری این سبک موسیقی درایران برخالف نظربعضی ازموزیسینها که مگن توسط پایتخت نشینهاابداع شده اشتباه محض است ماننداجرای رپ شاهکاردانش پزودرسال ۸۳ که این خلاف واقیعت است اولین کاررپ ورگه را دربندرعباس توسط استادارجمندم آقای احمدروان تنظیم واجراشددرچه سالی سال ۷۰که هنوزبعضی ها اصلاسبک رگه روتوایران نمیشناختن که متاسفانه مسولین وکارشناسان به اصطلاح موسیقی این استان نظرودیدگاه مثبتی به این سبک موسیقی نداشتن وآن کاروکاهای بعدی ایشان ردشدوحالا کار شرجی وگرمای احمدرو توی استکلهم اجراشدکه همه رامیخکوب کرد.البته نکته جالب در این باره اینه که سبک سینا حجازی [که رفیق نزدیک محسن چاوشیه] هم رگه هستش و این بی شک در گرایش محسن چاوشی نسبت به این سبک موثر بوده است!!!


باتشکر فراوان از حمیدعوض زاده و هرمزگانی دات نتآمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :