چاوشی آهنگ بروزترین پایگاه خبری محسن چاوشی http://chavoshiahang.mihanblog.com 2018-04-19T23:59:49+01:00 text/html 2015-08-27T18:08:02+01:00 chavoshiahang.mihanblog.com امیر پوستر آهنگ مادر + پوستر آلبوم جدید http://chavoshiahang.mihanblog.com/post/567 <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><font face="courier new, courier, monospace">برای مشاهده در سایز اصلی روی تصاویر کلیک کنید</font></p><p align="baseline" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><font face="courier new, courier, monospace"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8208858726/New_Albuem_ChavoshiAhang_ir_01.jpg" target="_blank" title="پوستر آلبوم جدید محسن چاوشی"><font face="courier new, courier, monospace"><img src="http://s3.picofile.com/file/8208858742/New_Albuem_ChavoshiAhang_ir_02.jpg"></font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><font face="courier new, courier, monospace">طراح:نسترن اردلان</font></p><p align="baseline" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><font face="courier new, courier, monospace"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8208858884/madar_ramindesign_ChavoshiAhang_ir_01.jpg" target="_blank" title="پوستر آلبوم جدید محسن چاوشی"><font face="courier new, courier, monospace"><img src="http://s3.picofile.com/file/8208858784/madar_ramindesign_ChavoshiAhang_ir_2.jpg"></font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><font face="courier new, courier, monospace">طراح:<a href="https://instagram.com/ramin_design" target="_blank" title="صفحه رسمی رامین دیزاین در اینستاگرام"><font color="#000000">&nbsp;رامین دیزاین</font></a></font></p> text/html 2015-08-26T19:43:52+01:00 chavoshiahang.mihanblog.com امیر پست ثابت http://chavoshiahang.mihanblog.com/post/407 <div style="text-align: left; font-family: tahoma, 'B Mitra', 'Source Sans Pro', Helvetica, sans-serif; display: inline-block; color: rgb(97, 48, 33); text-decoration: none; line-height: 16.5px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><b>از این پس چاوشی آهنگ دیگر فعال نخواهد بود</b></div><div style="text-align: center;"></div></div> text/html 2015-08-24T13:15:58+01:00 chavoshiahang.mihanblog.com امیر اخبار جدیدمحسن چاوشی + مصاحبه جدید امیر ارجینی http://chavoshiahang.mihanblog.com/post/566 <div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>محرم امسال سلام آقا 2 با حضور چاوشی منتشر می شود</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>اخبار تکمیلی از این خبر به زودی از چاوشی آهنگ منتشر می شود</b></font></div><div style="text-align: center;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 10.6666669845581px; vertical-align: baseline; color: rgb(36, 24, 1); font-family: Byekan;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7682150642/_1601_1575_1589_1604_1607_1740_1662_1587_1578_1607_1575_1740_1670_1575_1608_1588_1740_1570_1607_1606_1711_.jpg" alt="چاوشی آهنگ" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 10.6666669845581px; vertical-align: baseline; max-width: 100%;"></div></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>اولین آلبوم&nbsp;<font color="#ff0000">امیر ارجینی</font>&nbsp;با حضور چاوشی منتشر می شود .</b></font><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#ff0000">امیر ارجینی&nbsp;</font>: فقط یک قطعه از چاوشی دارم .</b></font><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>دوست داشتم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>بیشتر</b></font><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;از او استفاده کنم اما دلیلی ندارد</b></font><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;وقتی فاصله داریم</b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;بخواهم این کار را انجام دهیم.</b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8208226350/Amir_Arajini_ChavoshiAhang_ir.jpg" alt="امیر ارجینی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.musicema.com/node/241152" target="_blank" title="متن کامل این مصاحبه در موسیقی ما">متن کامل این مصاحبه در موسیقی ما</a></div> text/html 2015-08-20T16:06:48+01:00 chavoshiahang.mihanblog.com امیر آلبوم مرموز محسن چاوشی http://chavoshiahang.mihanblog.com/post/564 <div style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><b><font face="verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ماه نامه تماشاگران:</span>&nbsp;آلبوم جدید چاوشی تا یک ماه دیگر در بازار</font></b></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><i><br></i></font></div><div align="baseline" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><i>بر ای مشاهده متن مصاحبه روی تصویر زیر کلیک کنید.</i></font></div><div align="baseline" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><i><br></i></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8207459318/Tamashagaran_ChavoshiAhang_ir_001.png" target="_blank" title="آلبوم مرموز محسن چاوشی"><img src="http://s3.picofile.com/file/8207459368/Tamashagaran_ChavoshiAhang_ir_002.png"></a></div> text/html 2015-08-19T08:46:18+01:00 chavoshiahang.mihanblog.com امیر بازخوانی آهنگ یوسف http://chavoshiahang.mihanblog.com/post/563 <div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px;">آهنگ زیبای یوسف را "میلاد چاوشیست" عزیز بازخوانی کرده است که&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">کار</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;جالبی شده است ،</span></p><p align="baseline" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px;"><span style="font-size: 10pt;"><br></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8207186600/Yousef_hossein_gm_ChavoshiAhang_ir_.png" alt=""></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px;">برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8207179568/bazkhani_Yousef_ChavoshiAhang_ir_.3gp.html">&nbsp;<img src="http://s4.picofile.com/file/7758777090/download_logo_chavoshiahang_ir.gif" style="font-size: 10pt; text-align: right;"></a></p></div> text/html 2015-08-17T10:47:29+01:00 chavoshiahang.mihanblog.com امیر پوستر پاروی بی قایق + پوستر غیر معمولی http://chavoshiahang.mihanblog.com/post/562 <div style="text-align: center;"><p align="baseline" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px;"><font face="courier new, courier, monospace" size="3">برای مشاهده تصاویر در سایز اصلی روی آن ها کلیک کنید</font></p><p align="baseline" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px;"><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8206813384/Parooye_Bi_Ghayegh_Mehdi_Pazandekar_ChavoshiAhang_ir_1.jpg" target="_blank" title="پوستر پاروی بی قایق"><img src="http://s6.picofile.com/file/8206813350/Parooye_Bi_Ghayegh_Mehdi_Pazandekar_ChavoshiAhang_ir_2.jpg"></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px;"><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px;"><font face="courier new, courier, monospace" size="3">طراح: مهدی پزنده کار</font></p><p align="baseline" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px;"><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8206813326/Gheyre_Mamooli_Niloofa_Rad_ChavoshiAhang_ir_1.jpg" target="_blank" title="پوستر غیر معمولی"><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><img src="http://s6.picofile.com/file/8206813284/Gheyre_Mamooli_Niloofa_Rad_ChavoshiAhang_ir_2.jpg"></font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px;"><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px;"><font face="courier new, courier, monospace" size="3">طراح: نیلوفر راد</font></p></div> text/html 2015-08-15T07:35:13+01:00 chavoshiahang.mihanblog.com امیر اسم آلبوم جدیدم دیگر چنگیز نیست http://chavoshiahang.mihanblog.com/post/561 <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Byekan; text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255);">صحبت های جدید محسن چاوشی در تویتر:</strong></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Byekan; text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255);">نه ابدا کسی از من نخواست که اسم آلبوم را عوض کنم&nbsp;خودم به&nbsp;</strong></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Byekan; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline;">این نتیجه&nbsp;رسیدم</strong></font><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;که&nbsp;باید عوض بشه:)) &nbsp;&nbsp;</strong></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Byekan; text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></strong></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Byekan; text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255);">جلوتر که رفتم دیدم نه ... این من نیستم و&nbsp;تصمیم گرفتم&nbsp;اسم آلبوم&nbsp;را</strong></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Byekan; text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;عوض کنم&nbsp;خوب ابتدا که موزیک چنگیز را می ساختم&nbsp;فکر می کردم&nbsp;</strong></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Byekan; text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255);">که این&nbsp;می تونه خود &nbsp;من باشه&nbsp;و تصمیم گرفتم&nbsp;اسم&nbsp;آلبوم باشه اما ...</strong></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Byekan; text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></strong></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Byekan; text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255);">عرضم به حضورتان که آلبوم را تقریبا به دو بخش&nbsp;تقسیم کردم بخشی&nbsp;شعر های</strong></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Byekan; text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;کلاسیک و بخشی&nbsp;دیگر هم ترانه ...در این آلبوم چهار شعر از مولانا خواندم</strong></font></div><div align="baseline" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Byekan; text-align: center;"><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Byekan; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://s3.picofile.com/file/8206354550/Changiz_ChavoshiAhang_ir_1.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%;"></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 17, 17); text-align: center;"><font face="courier new, courier, monospace" size="2"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255);">برای مشاهده این خبر در موسیقی ما روی لینک زیر کلیک کنید</strong></font></div><div align="baseline" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 17, 17); text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 17, 17); text-align: center;"><a href="http://www.musicema.com/node/241555#close-modal" target="_blank" title="این خبر در موسیقی ما" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://s3.picofile.com/file/7597573438/%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%;"></a></div></div> text/html 2015-08-13T14:41:51+01:00 chavoshiahang.mihanblog.com امیر صحبت های جدید محسن چاوشی + عکس محسن چاوشی و مرتضی پاشایی http://chavoshiahang.mihanblog.com/post/557 <p align="baseline" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/8205891518/twiter_ChavoshiAhang_ir_7420.PNG"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/8205891468/twiter_ChavoshiAhang_ir_74122.PNG"></p><p align="baseline" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8205899800/Mohsen_Chavoshi_Morteza_Pashaei_ChavoshiAhang_ir.PNG"></p> text/html 2015-08-13T14:39:00+01:00 chavoshiahang.mihanblog.com امیر پوستر آهنگ دوست داشتم محسن چاوشی http://chavoshiahang.mihanblog.com/post/556 <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;">برای مشاهده در سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید</p><p align="baseline" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8205867942/Dooset_Dashtam_TaranehNevesht_ChavoshiAhang_ir_1.PNG" target="_blank" title="پوستر آهنگ دوست داشتم محسن چاوشی"><img src="http://s6.picofile.com/file/8205868100/Dooset_Dashtam_TaranehNevesht_ChavoshiAhang_ir_2.PNG"></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;">ظراح:&nbsp;<a href="https://instagram.com/taranenevesht/" target="_blank" title="ترانه نوشت">ترانه نوشت</a></p> text/html 2015-08-09T17:56:20+01:00 chavoshiahang.mihanblog.com امیر حضور مشترک محسن چاوشی و محسن یگانه در یک آلبوم پاپ http://chavoshiahang.mihanblog.com/post/554 <div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak"><font size="3"><b>نخستین آلبوم رسمی حسین شریفی به زودی به بازار می آید.&nbsp;</b></font><b style="font-size: medium;">او در آلبوم جدیدش با چهره های سرشناس حوزه موسیقی پاپ همکاری&nbsp;</b><font size="3"><b>کرده است که از آن جمله می توان به آهنگسازی وحضور محسن چاوشی</b></font><b style="font-size: medium;">، محسن یگانه، فواد غفاری و... برای این خواننده اشاره کرد.</b></font></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak"><font size="3"><b>این نخستین بار است که محسن چاوشی و محسن یگانه حضوری مشترک&nbsp;</b></font><b style="font-size: medium;">را در یک آلبوم پاپ تجربه می کنند و برای یک خواننده جوان آهنگسازی کرده اند.&nbsp;</b><b style="font-size: medium;">این &nbsp;آلبوم به احتمال زیاد تا اوایل پائیز امسال روانه بازار موسیقی کشور خواهد شد.</b></font></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8205289342/Chavoshi_and_yegane_ChavoshiAhang_ir.jpg" alt="محسن چاوشی و محسن یگانه"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="courier new, courier, monospace" size="2"><b>برای مشاهده این خبر در موسیقی ما روی لینک زیر کلیک کنید</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.musicema.com/node/237457" target="_blank" title="این خبر در موسیقی ما"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7597573438/%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.jpg" alt="کلیک کنید"></a></div></div>